Kei Wa Ryu

“Kei Wa Ryu” er navnet på den jujutsu-stilarten vi trener i Romerike Jujutsu Klubb.

historie.gif

Kei Wa Ryu vil på norsk ha forskjellige tolkninger, men rett fram kan det oversettes med: "Kei" - pionér/utforsker, "Wa" - harmoni og "Ryu" - stilart/skole/strømning.

Navnet symboliserer ønsket om å utforske og utvikle jujutsu-teknikk, som både er tilpasset moderne behov, er gjennomtenkt med elementer som harmoniserer, og er i tråd med de prinsipper Yamaue Sensei lærer ut i sin Aikijutsu.

Stilens grunnleggende prinsipper er hentet fra Shorinji Kempo, Aiki-Jutsu og praktiske tanker rundt moderne selvforsvar.

I hovedsak trener man to former, Goho (hard form - slag, spark, blokkeringer) og Juho (myk form - frigjøringer, kast, låsinger). Disse kombineres, og hva som oppfattes som hardt og mykt er ikke avgrenset av om man trener Juho eller Goho.

Grunnteknikkene er også i systemet satt sammen i teknikk-kombinasjoner, der man trener konkrete forsvar mot bestemte angrepsformer. Disse utgjør pensum til de forskjellige gradene, men skal kunne varieres mer og mer fritt desto lenger man har trent.

Det som er beskrevet ovenfor er forholdsvis likt i de forskjellige jujutsu-klubbene og stilene man kan finne i vesten. Hovedforskjellen er at vi i Kei Wa Ryu benytter systemet Shorinji Kempo (japansk for "Shaolin Temple Kung Fu") i kombinasjon med prinsipper og bevegelser fra japansk Aiki-Jutsu slik Yamaue Sensei underviser det (leddmanipulasjon og smertebaserte kast). Det som er vanligst å finne, er jujutsu som er mer influert av Judo, med mye kroppskast, pluss Karate-aktig slag- og spark-teknikk. Grunnprinsippene blir dermed til dels forskjellige, selv om teknikkene for en nybegynner ser forholdsvis like ut.  

Historie 

Kei Wa Ryu ble utviklet innenfor Romerike Jujutsu Klubb  (RJJK) og navngitt av Soke Yamaue i 1993. Navnet ble offiselt tatt i bruk i 1994.

Romerike Jujutsu Klubb ble stiftet mars 1982, etter ca. 3 år som Lillestrøm Jiu-Jitsu Klubb med "mykt selvforsvar" som pensum.

Det ble bestemt at klubben skulle trene et nytt system, basert på kunnskapene til de som da var med å drive klubben. Svein Uddnessæter var en dyktig Karate utøver, som fokuserte på harde teknikker. Jan Frydenlund var svært dyktig i Jiu-Jitsu mykt selvforsvar, og sammen med Tore Skålhegg definerte disse Yawara Ryu som klubbens stil. Yawara er det gamle japanske navnet for Jujutsu, og skrives med samme tegn som bare Ju. Dette skulle symbolisere at man bedrev jujutsu fra de opprinnelige hensiktene, som effektivt kampsystem.

Romerike Jujutsu Klubb innledet fra 1983 et samarbeid med en rekke andre klubber, først og fremst i forbindelse den årlige Sommerleiren i Risør, men fra ca 1986 også stilmessig gjennom bruken av Yamaue Sensei som teknisk veileder. Det var da regelmessige instruktørkurs og leire for Romerike JJK, Risør JJK, Chosi JJK (Arendal), Froland JJK, Ken Shin Kan (Kristiansand) og Gjelleråsen Budo klubb.

Et resultat av kontakten med Yamaue Sensei, var skiftet fra Karate som slag/spark-system til Nord Shaolin Kung-Fu. Dette var hans egen versjon av systemet Shorinji Kempo som han trente i mange år før han flyttet fra Japan til Danmark.

Frem til 1993 beholdt klubben navnet "Yawara Ryu" på stilen som ble trent, men ønsket da et navn som bedre kunne beskrive det som var utviklet gjennom mer enn 10 år. På forespørsel kom Yamaue Sensei med tilbud om å benytte navnet "Kei Wa Ryu" for å vise tilknytningen til ham og hans stil. Fra januar 1994 har dette navnet blitt brukt som betegnelse på systemet. Samme måned ble Øystein Busch og Hans Petter Skolsegg gradert Nidan (2. grad svart belte), som de første i klubbens historie.

I 1999 begynte RJJK en støre klubbutviklingsprosess som bl.a. resulterte i at stilen Kei Wa Ryu Jujutsu ble opprettet som en egen organisasjon med egen ledelse. Skillet mellom klubb og stil var viktig for både klubbledelse og hovedinstruktører for å lette utviklingen på begge områder. Et eksempel på dette er opprettelsen av BBS Jujutsu Klubb som Uwe Kubosch startet i august 2001. Dette var de første faste treningene av Kei Wa Ryu utenfor RJJK.

Gjennom mer enn 30 år har det foregått en kontinuerlig utforskning av teknikk og kampkunst med veiledning og inspirasjon fra mange store personligheter. Resultatet er det vi i dag kaller "Kei Wa Ryu Jujutsu"

Lenker