Innmelding / prøvetime

Før du bestemmer deg for om du vil trene med oss har du 2 uker uforpliktende prøvetid. Vi ønsker allikevel at du registrerer deg slik at vi vet hvem som er på trening. Dette dekker også forsikring på trening.

Først trenger vi å vite hvem som skal meldes inn.