INVITASJON TIL POLITISK FOLKEMØTE OM FRIVILLIGHET

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2019-08-15

INVITASJON TIL POLITISK FOLKEMØTE OM FRIVILLIGHET MANDAG 26. AUGUST PÅ SKEDSMO SAMFUNNSHUS KL. 18.00 – 21.00 ALLE POLITISKE PARTIER STILLER MED SINE LISTETOPPER

Følgende saker skal belyses: Hvordan ser politikerne for seg frivillighets politikken i Lillestrøm kommune Gratisprinsippet / Tilgjengelige lokaler Opprettholdelse av frivilligheten i nærmiljøet Hvorfor skal frivilligheten stemme på ditt parti Folkemøtet ledes av valganalytiker Svein Tore Marthinsen Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen Servering av gratis kaffe og vafler Et åpent arrangement for alle som er opptatt av frivillighet Arrangert av Frivilligsentralene og Idrettsrådene