Home

OPPDATERT INFORMASJON OM CORONA-VIRUS

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-03-10

RJJK følger retningslinjene til NKF og NIF samt det de norske myndigheter har formidlet via Folkehelseinstituttet også når det gjelder daglige aktiviteter som trening. Når det gjelder den daglige treningen minner vi derfor alle medlemmer om at man ved sykdom skal avstå fra å trene kampsport. Dette er både for egen del og på grunn av stor smitterisiko av både bakterier, virus og hudinfeksjoner ved trening av kampsport pga all nærkontakt.

Generelt gjelder det at man, dersom man har grunn til å tro at man har vært i nærhet av eller i kontakt med smittede, skal unngå nærkontakt med andre, og ta kontakt med helsevesenet omgående. Varsle også styret i RJJK, slik at vi kan gjennomføre nødvendige tiltak.

Det er per dags dato ingen kjente tilfeller av smittede medlemmer og instruktører i RJJK. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor en av våre medlemmer eller instruktører har påvist smitte vil RJJK vurdere å avlyse treninger noen uker.

Dersom foresatte ønsker å holde sine barn tilbake fra trening er dette helt ok, og vil ikke ha noen konsekvens for gradering.

Styret

© 1999–2020 Romerike Jujutsu Klubb