Romerike Jujutsu Klubb

Styret

Romerike Jujutsu Klubb er en frivillig organisasjon som ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 21. mars 2019.

 • Leder: Svein Robert Rolijordet - 97534766
 • Nestleder og kasserer: Atle Tollefsen - 41295454
 • Styremedlem: Tommy Musæus - 46953668 - Sluttet.
 • Styremedlem: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344 - Erstatter Tommy.
 • Styremedlem: Curt Mekiassen - 92450501
 • Styremedlem: Uwe Kubosch - 92206046

Vararepresentanter:

 • Vararepresentant til styret: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344
 • Vararepresentant til styret: Storm Sundberg - 91910648

Administrasjon:

 • Leder teknisk komite og hovedinstruktør: Uwe Kubosch - 92206046
 • WEB-ansvarlig: Uwe Kubosch - 92206046
 • Materialforvalter: Tommy Musæus - 46953668
 • Politiattester: Styret (ansvarlig kommer senere)

Øvrig:

 • Valgkommité:
  • May Bredahl (leder) - 99812553
  • Natalie Millenberg (medlem) - 41461931
  • Morten Endreson (vara) - 99789593
 • Revisorer:
  • Asle Jåsund - 41551978
  • Lars E. Bråten - 91735210
 • Sosial arrangementansvarlig: May Bredahl - 99812553

Hva skjer?

March
19. Thursday kl. 19:00
Årsmøte RJJK

Årsmøte 2019 gjennomføres torsdag 19. mars kl. 19:00 i dojo.

May
Saturday 23. 10:00-Sunday 24. 15:00
Training camp with Soke Yamaue

Romerike Jujutsu Klubb invites to a training camp with Soke Yamaue.

June
Thursday 4. 17:45 - 18:45
Graduation Panda
Graduation Tiger
Thursday 11. 17:45 - 18:45
Graduation TrimForeldre
18. Thursday
Siste trening Panda
Siste trening Tiger
Siste trening TrimForeldre

Grupper