Romerike Jujutsu Klubb

Styret

Romerike Jujutsu Klubb er en frivillig organisasjon som ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 21. mars 2019.

 • Leder: Svein Robert Rolijordet - 97534766
 • Nestleder og kasserer: Atle Tollefsen - 41295454
 • Styremedlem: Tommy Musæus - 46953668 - Sluttet.
 • Styremedlem: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344 - Erstatter Tommy.
 • Styremedlem: Curt Mekiassen - 92450501
 • Styremedlem: Uwe Kubosch - 92206046

Vararepresentanter:

 • Vararepresentant til styret: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344
 • Vararepresentant til styret: Storm Sundberg - 91910648

Administrasjon:

 • Leder teknisk komite og hovedinstruktør: Uwe Kubosch - 92206046
 • WEB-ansvarlig: Uwe Kubosch - 92206046
 • Materialforvalter: Tommy Musæus - 46953668
 • Politiattester: Styret (ansvarlig kommer senere)

Øvrig:

 • Valgkommité:
  • May Bredahl (leder) - 99812553
  • Natalie Millenberg (medlem) - 41461931
  • Morten Endreson (vara) - 99789593
 • Revisorer:
  • Asle Jåsund - 41551978
  • Lars E. Bråten - 91735210
 • Sosial arrangementansvarlig: May Bredahl - 99812553

Hva skjer?

May
Saturday 23. 10:00-Sunday 24. 15:00
RJJK Leir: Sommerleir med Soke Yamaue
June
18. Thursday
Siste trening Panda
Siste trening Tiger
Siste trening TrimForeldre

Grupper