Romerike Jujutsu Klubb

Styret

Romerike Jujutsu Klubb er en frivillig organisasjon som ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 21. mars 2019.

 • Leder: Svein Robert Rolijordet - 97534766
 • Nestleder og kasserer: Atle Tollefsen - 41295454
 • Styremedlem: Tommy Musæus - 46953668
 • Styremedlem: Curt Mekiassen - 92450501
 • Styremedlem: Uwe Kubosch - 92206046

Vararepresentanter:

 • Vararepresentant til styret: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344
 • Vararepresentant til styret: Storm Sundberg - 91910648

Administrasjon:

 • Leder teknisk komite og hovedinstruktør: Uwe Kubosch - 92206046
 • WEB-ansvarlig: Uwe Kubosch - 92206046
 • Materialforvalter: Tommy Musæus - 46953668
 • Politiattester: Styret (ansvarlig kommer senere)

Øvrig:

 • Valgkommité:
  • May Bredahl (leder) - 99812553
  • Natalie Millenberg (medlem) - 41461931
  • Morten Endreson (vara) - 99789593
 • Revisorer:
  • Asle Jåsund - 41551978
  • Lars E. Bråten - 91735210
 • Sosial arrangementansvarlig: May Bredahl - 99812553

Hva skjer?

May
Saturday 25. 10:00-Sunday 26. 16:00
Training camp with John Monaghan and David Sennerlöv

Romerike Jujutsu Klubb invites to a training camp with John Monaghan and David Sennerlöv.

June
Tuesday 11. 17:45 - 20:30
Graduation TrimForeldre
Tuesday 11. 19:00 - 20:30
Graduation Voksne
Thursday 13. 17:45 - 18:45
Graduation Panda
Graduation Tiger
18. Tuesday
Siste trening Panda
20. Thursday
Siste trening TrimForeldre
August
22. Thursday
Oppstart Panda
Oppstart TrimForeldre
September
Saturday 7. 09:00 - 14:00

Årets strategisamling er satt til lørdag 7/9. Nærmere info kommer senere.

Grupper