Priser og innmelding

Osoto_gari.jpg

PRISER

Treningsavgiften er fordelt på 12 måneder, og faktureres hver måned.

Panda
(6-9 år):   kr. 330,- pr måned
Inkl. gradering og belte.

Tiger
(10-14 år):  kr. 400,- pr måned
Inkl. gradering og belte.

Ungdom
(15-24 år):  kr. 400,- pr måned
Inkl. gradering og belte.

Voksne 
(over 25 år): kr. 460,- pr måned
Inkl. gradering og belte.

TrimForeldre 
kr. 150,- pr måned (etter fratrekk for familierabatt) Inkl. gradering og belte.

Vi gir kr. 50,- i familierabatt for ekstra medlem tilhørende samme familie.

I tillegg kommer et gebyr på kr. 5,- per fakturering.

KONTINGENT

Medlemskontingent som bidrar til medlemskap i Norges Kampsportforbund, forsikring, driftskostnader, m.m. Årsavgift belastes en gang i året.

Panda:   kr 170,- pr år
Tiger: kr 250,- pr år
Voksne: kr 250,- pr år

I tillegg kommer et gebyr på kr. 5,- per fakturering.

NYBEGYNNERE

Inntak av nybegynnere skjer stort sett hele året, men det er fordelaktig at man starter så tidlig som mulig i hvert semester for en felles grunninstruksjon!

RJJK har 2 ukers uforpliktende prøvetid. Etter dette må medlemmet levere avtalegirokontrakt i utfylt tilstand til medlemsansvarlig, eller en instruktør (se innmelding/registrering)

Prøvemedlemmer må registrere seg på web for at de skal være forsikret, og at klubben skal ha oversikt over hvem som kommer på trening.

INNMELDING/REGISTRERING

Innmelding gjøres ved å gå inn på innmeldingssiden (eller klikk knappen “Prøv oss!”) og registrere seg som prøvemedlem. Man mottar så en e-post med vedlagt avtalegirokontrakt, som skrives ut, fylles inn, signeres og leveres en instruktør eller direkte til medlemsansvarlig. Har man Aktivitetskort, send en e-post til kasserer@jujutsu.no ved innmelding.

UTMELDING

Dersom man ønsker avbrudd i treningen eller å avslutte medlemskapet, må dette gjøres skriftlig til medlemsansvarlig på e-post: medlem@jujutsu.no.

Oppsigelsestid er ut påfølgende måned.