Avtalegiro

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-09-19

Det er mange som ikke har aktivert avtalegiro, og det koster klubben ekstra gebyr. For at klubben ikke skal måtte øke treningsavgift må alle medlemmer registrere avtalegiro. Dette gjøres i nettbanken ved å søke opp BUYPASS AS.

UTDRAG FRA KLUBBENS MEDLEMSBETINGELSER:

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:

  • Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med AvtaleGiro
  • Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med AvtaleGiro
  • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke
  • Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder i klubben
  • Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud
  • Misbruk av kampsport kan føre til utvisning fra klubben
  • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre
  • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier og ved redusert adgang til dojo, o.a.
  • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider

Medlemmet må selv etablere avtalegiro i sin bank. Dette gjøres ved å søke opp BUYPASS AS. Den 15. i hver mnd. belastes bankkonto med det avtalte månedlige beløp. Trekkbeløpet kan justeres med varsel fra klubben. Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning eller lignende gir klubben rett til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling. Det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter iht. lov om forsinkelsesrente, samt utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved evt. senere tvangsfullbyrding. Alle spørsmål vedrørende betaling rettes til klubben.

Høstsemester 2021

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-08-15

Årets høstsemester starter torsdag 19. august 2021.

Alle partiene åpner, og vi ønsker alle riktig velkommen!

Panda og TrimForeldre: Torsdager 1745-1845. Tiger: Tirsdag og torsdag kl. 1745-1845.

PS! Dere som vil delta på TrimForeldre må registrere dere som medlemmer, som barna. Treningen er gratis, men det er pliktig å være medlem.

Vi håper at vi slipper noen nedstengninger i høst, men oppfordrer alle til å fortsatt tenke smittevern. Er du syk, holder du deg hjemme. Foreldre som ikke selv skal trene holder seg ute fra dojo unntatt annet avtalt.

Velkommen til et nytt semester!

Sommerferie 2021

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-07-05

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

RJJK har tatt sommerferie.

Oppstart av alle partier er satt til torsdag 19. august 2021. Velkommen til alle!

Det vil bli sporadiske treninger for voksne, og ungdommer som ønsker dette. Følg med på oppmøteregistreringen, og ellers avtale på f.eks. Facebook.

God sommer!

Problemene med AvtaleGiro i IMS er løst

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-04-27

Problemene med AvtaleGiro i IMS er løst og testet at fungerer som det skal.

Medlemmer kan signere ny avtale gjennom https://avtalegiro.nif.no eller via nettbank.

AvtaleGiro vil bli skrudd på for alle IMS klubber som hadde aktivert dette før feilen oppsto. Dette gjøres onsdag 28.04.2021.

NB! Husk at AvtaleGiro krever minimum 5 dagers forfall ved fakturering. Dvs. at mai-faktura uansett må betales manuelt.

Se https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/artikler/avtalegiro-feil-i-ims/ for nærmere info.

Årsmøte 2021

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-03-10

Dokumentasjonen er nå tilgjengelig for gjennomsyn i arrangementet. Klikk på linken nedenfor.

Møtet gjennomføres digitalt, og påmeldes via arrangementet https://www.jujutsu.no/events/275. Det vil bli sendt ut en link til de påmeldte før møtet.

Vel møtt!

Hilsen styret i RJJK