Romerike Jujutsu Klubb

Informasjon vedrørende treningsavgift og kontingent

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-03-20

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité bedt om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Norges Kampsportforbund ba om at alle medlemsklubber overholder NIFs anmodning, og at all treningsaktivitet stanses inntil videre. RJJK måtte følge denne oppfordringen, og stoppet mao. all treningsaktivitet f.o.m. torsdag 12.03.2020.

RJJK er en frivillig organisasjon som driver med idrett på frivillig basis. Ingen i organisasjonen tjener penger på dette. Treningsavgiften er for å dekke utgifter til leie av treningslokaler og strøm. Uten disse inntektene kan vi ikke betale regningene våre, og står uten treningslokale. Treningslokalene, og utgiftene, deles med Skedsmo Karate Klubb, som står i samme situasjon som RJJK.

Vi har kontaktet Thon Eiendom AS, som eier lokalene, for å se om vi kan få en reduksjon eller frafall i leieutgiftene i perioden vi blir tvunget til å holde stengt, men har i skrivende stund ikke lykkes å få til en avtale. Thon Eiendom AS har tidligere uttalt i media at de vurderer å tilby sine leietagere utsettelse, men det løser ikke våre kostnadsproblemer. Vi har for øvrig heller ikke fått noe tilbud.

Regjeringen har meddelt at de vil kompensere for tapte inntekter i forbindelse med avlyste arrangementer, og NIF jobber med å kartlegge disse kostnadene. RJJK har ikke fått noen forespørsel til om evt. kostnader. Det er ikke utarbeidet noen kompensasjonsordning for dekning av driftsutgifter, som treningsavgifter/kontingenter enda. Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norsk-idrett-og-frivilligheten-mottar-600-millioner-i-strakstiltak-fra-regjeringen/

NIF legger ut informasjon fortløpende på sine nettsider, https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/.

Styret jobber med andre støtteordninger fra bl.a. kommunen gjennom Lillestrøm idrettsråd, men det vil ta tid før vi får noe svar på dette.

Dersom du ønsker det er du hjertelig velkommen til å hjelpe oss med å fremme klubbenes behov for støtte. Vi jobber med dette fortløpende, men trenger all hjelp vi kan få!

Styret må få lov å presisere at dette er en situasjon vi ufrivillig har havnet i, og dersom vi skal kunne komme helskinnet ut av dette må vi alle trekke i samme retning. Vi har forståelse for at man synes det er urimelig at man betaler treningsavgift når det ikke avholdes treninger, men uten disse faste inntektene vil RJJK måtte si opp leieavtalen og finne annet lokale som er gratis. Dette er ikke gjort i en håndvending, og man kan måtte stoppe treninger i den perioden man leter etter lokale. Noe som kan ta veldig lang tid. Risikoen er at RJJK må avvikle som klubb.

Styret jobber med å finne en løsning som kan dekke opp noe av treningsavgiften, men ber om støtte fra dere i denne vanskelige tiden slik at klubben igjen kan gjenoppta treninger så snart myndighetene tillater det. Vi håper at dette vil skje så tidlig som mulig.

Vi vil presisere at dersom RJJK får til en ordning som gir oss støtte eller frafall/reduksjon i leiekostnader vil dette tilfalle medlemmene i reduserte/fryst treningsavgift i tilsvarende periode fremover.

Vi minner om at i april kommer årsavgiften/kontingenten på kr. 170/250, som dekker medlemskap med forsikring i Norges Kampsport Forbund (NKF) for 2020.

RJJK ønsker medlemmer lykke til, og håper alle holder seg friske og raske til vi alle ses igjen så snart som mulig.

Styret

Utsettelse av årsmøte

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-03-13

NIF har besluttet å utsett fristen for avvikling av årsmøte grunnet utbruddet av Korona-viruset.

Les mer...

Viktig informasjon om Coronaviruset og treninger

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-03-12

Norges idrettsforbund (NIF) har instruert alle medlemsorganisasjoner om å opphøre all idrettslig aktivitet, som arrangementer og treninger med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at RJJK også må innstille alle voksentreninger inntil videre.

Treningslokalene stenges for all trening, og vi ber alle medlemmer om å respektere dette!

Vi vil komme tilbake så snart vi vet noe mer om tidspunkt for gjenåpning.

Lykke til!

Styret.

RJJK avlyser alle barnetreninger

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-03-12

Romerike Jujutsu Klubb avlyser alle barnetreninger fra og med i dag, torsdag 12. mars 2020, til etter påsken. Ny vurdering gjøres i løpet av perioden.

Les mer...

OPPDATERT INFORMASJON OM CORONA-VIRUS

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-03-10

RJJK følger retningslinjene til NKF og NIF samt det de norske myndigheter har formidlet via Folkehelseinstituttet også når det gjelder daglige aktiviteter som trening. Når det gjelder den daglige treningen minner vi derfor alle medlemmer om at man ved sykdom skal avstå fra å trene kampsport. Dette er både for egen del og på grunn av stor smitterisiko av både bakterier, virus og hudinfeksjoner ved trening av kampsport pga all nærkontakt.

Generelt gjelder det at man, dersom man har grunn til å tro at man har vært i nærhet av eller i kontakt med smittede, skal unngå nærkontakt med andre, og ta kontakt med helsevesenet omgående. Varsle også styret i RJJK, slik at vi kan gjennomføre nødvendige tiltak.

Det er per dags dato ingen kjente tilfeller av smittede medlemmer og instruktører i RJJK. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor en av våre medlemmer eller instruktører har påvist smitte vil RJJK vurdere å avlyse treninger noen uker.

Dersom foresatte ønsker å holde sine barn tilbake fra trening er dette helt ok, og vil ikke ha noen konsekvens for gradering.

Styret

Ny materialforvalter

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-02-24

RJJK har fått ny materialforvalter. Ellen Skjold Kvåle har takket ja til å bli klubbens nye materialforvalter.

Ellen trener på Voksen, og kan ellers nås på 920 95 703 eller materialforvalter@jujutsu.no.

Vi ønsker Ellen lykke til i jobben!

Nye grader

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2019-12-19

inline.jpgRJJK har i dag fått 3 nye grader. I tillegg en ny historisk gradering. Det er første gang utøvere fra gruppen TrimForeldre har oppnådd 4. kyu oransje belte. RJJK gratulerer Phu, Natalie og Vetle med nye grader! Super innsats!

Gratulerer Atle med brunt belte!

Skrevet av Uwe Kubosch 2019-12-02

inline.jpg

Stor gratulasjon til Atle som gjennomførte en flott gradering og fikk et velfortjent brunt belte i går. Flotte applikasjoner med og uten stokk, og skikkelig tøff sirkel på slutten.

Stor takk til Morten som har stilt opp som “uke”.

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2019-08-15

«GRATISPRINSIPPET» I NYE LILLESTRØM KOMMUNE – INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE Interimstyret for Lillestrøm idrettsråd inviterer alle idrettslag/idrettsforeninger i nye Lillestrøm kommune til et informasjonsmøte for å orientere om sitt forslag/tanker om videreføring av gratisprinsippet for all idrett i Lillestrøm kommune onsdag 28 august kl. 1900 hos i Frognerhallen på Frogner (møterom 5 og 6)

Les mer...

INVITASJON TIL POLITISK FOLKEMØTE OM FRIVILLIGHET

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2019-08-15

INVITASJON TIL POLITISK FOLKEMØTE OM FRIVILLIGHET MANDAG 26. AUGUST PÅ SKEDSMO SAMFUNNSHUS KL. 18.00 – 21.00 ALLE POLITISKE PARTIER STILLER MED SINE LISTETOPPER

Les mer...

Hva skjer?

May
Saturday 23. 10:00-Sunday 24. 15:00
Training camp with Soke Yamaue

Romerike Jujutsu Klubb invites to a training camp with Soke Yamaue.

28. Thursday kl. 19:00
Årsmøte RJJK

Årsmøte 2020 gjennomføres torsdag 28. mai kl. 19:00 i dojo.

June
Thursday 4. 17:45 - 18:45
Graduation Panda
Graduation Tiger
Thursday 11. 17:45 - 18:45
Graduation TrimForeldre
18. Thursday
Siste trening Panda
Siste trening Tiger
Siste trening TrimForeldre

Grupper