Home

Idrettens fanesaker på dagsorden under Arendalsuka

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2019-08-12 Utløpt 2019-09-30 14:00.

Idrettens viktigste saker står på dagsorden når Norges største politiske møteplass, Arendalsuka, starter i dag. - Vårt mål er å invitere til interessante samtaler og debatter hvor vi setter søkelys på idrettens fanesaker og lytter til hva politikere og andre organisasjoner tenker om norsk idrett og et eventuelt samarbeid, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Med en måned igjen til fylkes- og kommunevalg, ventes det stor spenning og høyt aktivitetsnivå under Arendalsuka. Norges idrettsforbund er på plass, både til sjøs og på land. NIF har leid en båt hvor flere av årets aktiviteter vil finne sted.

  • Terskler for deltakelse, vilkår for frivillighet og tilrettelegging for at barn og unge skal være fysisk aktive er sentrale saker for norsk idrett som vi skal løfte til dem vi møter. For å sikre livslang idrett og idrettsglede for alle må vi redusere barrierer for deltakelse, og da må vi søke samarbeid i alle retninger, sier idrettspresidenten.

I løpet av de tre første dagene er flere sentrale politikere og organisasjonsledere invitert til vaffelsamtaler med idretten, hvor idrettspolitikk skal diskuteres. Dette er også en viktig møteplass for Idrettsforbundet og den nye idrettspresidenten.

Viktig å få med seg:

  • NIF lanserer Idrettspodden
  • Ny rapport om pengespill
  • Debatt om idrett og frivillighet

https://fzfkxymj.mnm.as/l/839539/513409315

© 1999–2020 Romerike Jujutsu Klubb