INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2019-08-15

«GRATISPRINSIPPET» I NYE LILLESTRØM KOMMUNE – INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE Interimstyret for Lillestrøm idrettsråd inviterer alle idrettslag/idrettsforeninger i nye Lillestrøm kommune til et informasjonsmøte for å orientere om sitt forslag/tanker om videreføring av gratisprinsippet for all idrett i Lillestrøm kommune onsdag 28 august kl. 1900 hos i Frognerhallen på Frogner (møterom 5 og 6)

Det er utarbeidet en rapport («Idretten i Lillestrøm kommune – forventninger og prioriteringer») hvor prinsippene for hvordan idretten i den nye kommunen kan bli mest mulig ensartet. Denne rapporten ble overlevert ordførerne i de 3 kommunene 8. januar 2019. I rapporten – «Idretten i Lillestrøm kommune – forventninger og prioriteringer» står det bl.a. følgende: • Idrettslag skal ikke betale leie for treningstid i anlegg, uavhengig om de er kommunale anlegg eller som eies og/eller driftes av idrettslagene. • Anlegg som bygges, eies, driftes og vedlikeholdes av idrettslagene må behandles likt som kommunale anlegg Interimstyret anbefaler at dagens avtaler (leie på dagtid) som idrettslagene i Fet og Sørum har med sine kommuner videreføres inn i Lillestrøm kommune Fellesnemda for sammenslåingen av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner vedtok i sitt møte onsdag 19. juni 2019 følgende: • Gratisprinsippet i barne- og ungdomsidretten skal videreføres og gjelde for aktivitet for barn og unge opp til 19 år. Det betyr at det skal være fri bruk av kommunens bygg og anlegg i kommunen. • Prosjektrådmannen bes gå i dialog med idrettsrådet og den enkelte eier av idrettsanlegg som ikke er kommunalt eie, med siktemål på å få til ordninger som gjøre det mulig at også gratisprinsippet kan omfattes av disse anleggene. Det må kartlegges kostnader og drift som kan danne grunnlaget for et mulig avtaleopplegg mellom kommune og eiere av idrettsanleggene. Interimstyret vil at flest mulig idrettslag i nye Lillestrøm kommune deltar på møtet onsdag 28. august 2019 for å bidra til at - uavhengig av hvor du bor, hvilken idrett man driver, hvor gammel man er, hvilken bakgrunn man har – man skal ha like muligheter til å leve et aktivt liv i Lillestrøm kommune. For å få en mest mulig oversikt hvor mange som kommer på møtet 28. august 2019 (slik at vi har nok plass) – så ber vi om at det gis tilbakemelding på epost til je.baarli@gmail.com senest i løpet av tirsdag 27. august 2019 om hvem som vil delta. Da sees vi i Frognerhallen – hilsen Interimstyret for Lillestrøm idrettsråd

Bakgrunn En av de største forskjellene i de 3 kommunene er eierstrukturen på idrettsanlegg. I Skedsmo kommune eies så å si alle anlegg av kommunen. I Sørum eies alt med unntak av Bingfosshallen av idrettslagene og i Fet er det en kombinasjon av kommunale og anlegg. I Fet betaler ikke idrettslagene leie for bruk av anlegg som er eid av kommunen. Alle idrettslag i Skedsmo har gratis treningstid i alle kommunale idrettsanlegg for sine medlemmer til og med 19 år på kveldstid i ukedagene. Idrettslag som benytter den kommunalt eide Bingfosshallen må betale leie til Sørum kommune. Det er også idrettslag som leier lokaler i næringslokaler dette gjelder spesielt Skedsmo og som ikke omfattes av gratisprinsippet. Leie av gymsaler og svømmebasseng er gratis for alle i de 3 kommunene.