Informasjon vedrørende treningsavgift og kontingent

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-03-20

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité bedt om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Norges Kampsportforbund ba om at alle medlemsklubber overholder NIFs anmodning, og at all treningsaktivitet stanses inntil videre. RJJK måtte følge denne oppfordringen, og stoppet mao. all treningsaktivitet f.o.m. torsdag 12.03.2020.

RJJK er en frivillig organisasjon som driver med idrett på frivillig basis. Ingen i organisasjonen tjener penger på dette. Treningsavgiften er for å dekke utgifter til leie av treningslokaler og strøm. Uten disse inntektene kan vi ikke betale regningene våre, og står uten treningslokale. Treningslokalene, og utgiftene, deles med Skedsmo Karate Klubb, som står i samme situasjon som RJJK.

Vi har kontaktet Thon Eiendom AS, som eier lokalene, for å se om vi kan få en reduksjon eller frafall i leieutgiftene i perioden vi blir tvunget til å holde stengt, men har i skrivende stund ikke lykkes å få til en avtale. Thon Eiendom AS har tidligere uttalt i media at de vurderer å tilby sine leietagere utsettelse, men det løser ikke våre kostnadsproblemer. Vi har for øvrig heller ikke fått noe tilbud.

Regjeringen har meddelt at de vil kompensere for tapte inntekter i forbindelse med avlyste arrangementer, og NIF jobber med å kartlegge disse kostnadene. RJJK har ikke fått noen forespørsel til om evt. kostnader. Det er ikke utarbeidet noen kompensasjonsordning for dekning av driftsutgifter, som treningsavgifter/kontingenter enda. Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norsk-idrett-og-frivilligheten-mottar-600-millioner-i-strakstiltak-fra-regjeringen/

NIF legger ut informasjon fortløpende på sine nettsider, https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/.

Styret jobber med andre støtteordninger fra bl.a. kommunen gjennom Lillestrøm idrettsråd, men det vil ta tid før vi får noe svar på dette.

Dersom du ønsker det er du hjertelig velkommen til å hjelpe oss med å fremme klubbenes behov for støtte. Vi jobber med dette fortløpende, men trenger all hjelp vi kan få!

Styret må få lov å presisere at dette er en situasjon vi ufrivillig har havnet i, og dersom vi skal kunne komme helskinnet ut av dette må vi alle trekke i samme retning. Vi har forståelse for at man synes det er urimelig at man betaler treningsavgift når det ikke avholdes treninger, men uten disse faste inntektene vil RJJK måtte si opp leieavtalen og finne annet lokale som er gratis. Dette er ikke gjort i en håndvending, og man kan måtte stoppe treninger i den perioden man leter etter lokale. Noe som kan ta veldig lang tid. Risikoen er at RJJK må avvikle som klubb.

Styret jobber med å finne en løsning som kan dekke opp noe av treningsavgiften, men ber om støtte fra dere i denne vanskelige tiden slik at klubben igjen kan gjenoppta treninger så snart myndighetene tillater det. Vi håper at dette vil skje så tidlig som mulig.

Vi vil presisere at dersom RJJK får til en ordning som gir oss støtte eller frafall/reduksjon i leiekostnader vil dette tilfalle medlemmene i reduserte/fryst treningsavgift i tilsvarende periode fremover.

Vi minner om at i april kommer årsavgiften/kontingenten på kr. 170/250, som dekker medlemskap med forsikring i Norges Kampsport Forbund (NKF) for 2020.

RJJK ønsker medlemmer lykke til, og håper alle holder seg friske og raske til vi alle ses igjen så snart som mulig.

Styret