Test av alternativ trening

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-05-11

Norges Idrettsforbund har 7. mai oppdatert sine retningslinjer for organisert idrettsaktivitet, som skal etterfølges for å forhindre spredning i korona-perioden. I tråd med de nye retningslinjene er det tillatt med trening med inntil 20 personer med 1 meter mellomrom. Norges Kampsportforbund har i tillegg til NIFs generelle retningslinjer utarbeidet ytterligere punkter vedrørende kampsport-trening.

Som alle vet driver RJJK med kontaktsport, og vanlig trening medfører mye nærkontakt. Vi ønsker å teste ut alternativ trening som ikke medfører kontakt eller nærmere avstand mellom utøverne, og vil starte med voksenpartiet denne uken.

I tillegg kreves det et strengt regime vedr. smittevern, og styret har jobbet en del de siste ukene med å tilrettelegge for å etterkomme de krav myndighetene og NKF har til smittevern.

Dersom dette blir en suksess vil vi se på muligheter for trening med alternativt innhold også for Tiger og Panda.

Styret RJJK