Nye retningslinjer vedr. Covid-19

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2020-11-10

Mandag morgen vedtok Lillestrøm en rekke strenge og inngripende tiltak som vil tre i kraft fra tirsdag 10.11.2020 klokka 16.00.

Blant disse tiltakene er følgende;

“Det innføres stans i breddeidrett for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Også treningssentrene blir stengt. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs.”

Dette medfører at vi avlyser all trening for voksne (20 år og oppover) f.o.m. i dag 10.11.2020 inntil restriksjonene endres/opphører.

Barne- og ungdomspartiene Panda, Tiger og Tiger+ fortsetter vanlig trening.

Ungdommer under 20 år som vanligvis trener med voksenpartiet henvises til Tiger og Tiger+ (Tiger+ er gruppen som trener høyere graders teknikker etter ordinær Tigertrening).

Vi beklager dette på det sterkeste, og håper denne nedstengingen er kortvarig, og at vi voksne igjen kan gjenoppta vanlig trening så snart som mulig!