Nytt medlemssystem fra NIF

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-01-29

Norges idrettsforbund, NIF, har bestemt at alle klubber skal benytte det nye medlemssystemet IMS (Idrettens Medlemssystem).

Alle medlemmer er i løpet av den siste måneden migrert over i dette systemet. Det har vært en del startproblemer, så noen av dere har dessverre blitt bombardert med noen meldinger. Dette beklager vi, og takker for deres tålmodighet.

Første faktura sendes ut 1. februar på epost. Ved registrering av denne vil du få mulighet til å opprette avtalegirokontrakt. Alle eksisterende avtalegiroavtaler vil være ugyldige, og vi oppfordrer alle til å opprette nye.

Medlemmer i klubben har mulighet til å redigere egen profil, og oppfordres til å holde denne oppdatert. Foreldre til barn under 15 år oppfordres også til å registrere “administrerende foresatt”.

RJJKs egen medlemsdatabase

RJJK har utviklet en eget medlemsdatabase som brukes til å kontrollere oppmøtelister, graderinger, o.l. Denne databasen er knyttet til RJJKs websystem hvor klubbens Internettsider ligger. Denne databasen har hatt en integrasjon mot NKFs tidligere medlemsdatabase. Dette får vi dessverre ikke til med det nye systemet per i dag. Det jobbes med saken.

Medlemmer i klubben har mulighet til å redigere egen profil, melde seg på og av treninger, m.v. Dette skal dere fortsette med. Foreløpig er det bare voksne utøvere som melder seg på/av treninger, men det vurderes om også dette skal innføres for barn og ungdom.

Vi ser frem til et videre samarbeid med dere, og gleder oss til at koronaen er slått tilbake og vi kan alle trene som normalt igjen!