Innkalling til årsmøte 2021

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-02-03

Det innkalles til årsmøte onsdag 17. mars 2021 kl. 1800.

Møtet gjennomføres digitalt, og påmeldes via arrangementet https://www.jujutsu.no/events/275. Det vil bli sendt ut en link til de påmeldte før møtet.

Forslag til saker skal være styret i hende senest 2 uker før møtet, innen 3. mars 2021. Saker sendes på mail på post@jujutsu.no.

Ønsker du å bidra i styret, i en komité, eller på annen måte, meld fra til oss via epost til post@jujutsu.no, eller snakk med en i valgkomiteen.

Ved problemer, eller andre spørsmål kontaktes styret på epost post@jujutsu.no.

Velkommen!