Avtalegiro

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2021-09-19

Det er mange som ikke har aktivert avtalegiro, og det koster klubben ekstra gebyr. For at klubben ikke skal måtte øke treningsavgift må alle medlemmer registrere avtalegiro. Dette gjøres i nettbanken ved å søke opp BUYPASS AS.

UTDRAG FRA KLUBBENS MEDLEMSBETINGELSER:

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:

  • Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med AvtaleGiro
  • Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med AvtaleGiro
  • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke
  • Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder i klubben
  • Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud
  • Misbruk av kampsport kan føre til utvisning fra klubben
  • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre
  • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier og ved redusert adgang til dojo, o.a.
  • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider

Medlemmet må selv etablere avtalegiro i sin bank. Dette gjøres ved å søke opp BUYPASS AS. Den 15. i hver mnd. belastes bankkonto med det avtalte månedlige beløp. Trekkbeløpet kan justeres med varsel fra klubben. Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning eller lignende gir klubben rett til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling. Det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter iht. lov om forsinkelsesrente, samt utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved evt. senere tvangsfullbyrding. Alle spørsmål vedrørende betaling rettes til klubben.