Avtalegiro

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2022-06-07

Mange medlemmer har fortsatt ikke registrert avtalegiro. Dette er nødvendig for å sikre nødvendige inntekter til klubben for å kunne betale utgifter. Mange melder om at de sliter med å etablere avtalegiro, og vi har tatt kontakt med NIF support om dette. Svaret vi fikk var følgende;

Noe av det vi ser av utfordringer hos klubber/medlemmer og opprettelse av AvtaleGiro er:

  1. Man legger inn feil KID i nettbanken. Medlemmet/foresatte må bruke eFakturaKID som er lengre enn vanlig KID fra den siste ubetalte fakturaen de har fått. Den vanlige KIDen er ikke gyldig for å opprette AvtaleGIro, og for at AvtaleGiroen skal opprettes riktig må denne kobles opp mot et krav ved opprettelse. Derfor må man bruke eFakturaKID på den siste fakturaen som er ubetalt.

  2. Medlemmer uten Fakturamottaker er ikke gamle nok til å ha nettbank Dersom et barn ikke er gamle nok til å ha egen nettbank, vil ikke Buypass kjenne dem igjen som gyldig mottaker av AvtaleGiro. Da vil det ikke genereres en egen eFakturaKID på medlemmets faktura, og det vil ikke være mulig å opprette AvtaleGiro fra denne. Løsningen her er enten at foresatte registrer en IdrettensID og legges til som Fakturamottaker, slik at deres nettbank knyttes mot medlemmet, eller så kan foresatte logge inn direkte med barnets bruker (gitt at barnet profil har innlogging med Idrettens ID) på https://avtalegiro.nif.no. Der har de mulighet til å manuelt knytte barnets profil mot sin nettbank.

  3. Medlemmet er ikke registrert med norsk person- /D-nummer Dette er ikke en veldig utbredt årsak, men jeg har sett noen tilfeller der profilen til et medlem er registrert som en utenlandsk bruker. I slike tilfeller vil det ikke være mulig å benytte eFaktura eller AvtaleGIro med mindre det registreres en Fakturamottaker som er validert med norsk person-/D-nummer. I slike tilfeller vil medlemmet få en feilmelding i imsapp om at dette mangler.

Det er mulig å opprette AvtaleGiro via https://imsapp.nif.no, i nettbanken eller via https://avtalegiro.nif.no. Det kan ta opptil 6 uker før NETS og banken har prosessert AvtaleGiroen, selv om det oftest tar 1-2 uker, så medlemmet kan ende opp med å motta 2 månedlige fakturaer før AvtaleGiroen er oppe og går.