Endring av aldersgrenser for treningsgrupper og graderinger

Skrevet av Uwe Kubosch 2022-04-14

Aldersgrensene for treningsgruppene og graderinger vil fra nå følge skoletrinnene. Det betyr at elever i samme klassetrinn i hovedsak trener i samme gruppe og graderes samtidig. Elever født tidlig på året vil dermed måtte vente et semester før de kan begynne å trene i ny gruppe eller graderes til belte i ny gruppe.

Helt konkret vil dette sette aldersgrense på Panda til at eleven har begynt på skolen.