Instruktørbytte

Skrevet av Ellen Skjold Kvåle 2023-04-19

Jokke og Andrea

Fra og med tirsdag 18. april er det endringer i instruktøroppsettet, der hovedformåla er å stille med instruktør for TrimForeldre og å dele på instruksjonsoppgaven på voksengruppa. Instruktørkorpset har i fellesskap kommet fram til følgende omrokeringer i intstruktøroppsettet:

  • May Bredahl, Morten Endreson, Uwe Kubosch og Ellen Skjold Kvåle deler voksengruppa mellom seg.
  • Hannah Bakken-Samstad, Leander Øyen Hejtmanek og Linnea Amalie Bredesen Nybak tar over Panda.
  • Ellen Skjold Kvåle tar over Tiger-partiet på torsdager sammen med Mathias Dahl Bråten.
  • Uwe Kubosch tar over TrimForeldre.