Årsmøte 2023

Skrevet av Anja Opheimsjorde Henriksen 2024-02-07 Utløpt 2024-03-15 09:00.

Ordinært årsmøte for Romerike Jujutsu Klubb avholdes

Torsdag 14.mars kl.18.00-20.00.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkomne, men det er kun personer som fyller 16 dette året som har stemmerett.

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til signering av protokollen.
  2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.
  3. Årsberetning
  4. Regnskap 2023
  5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning.
  6. Innkomne forslag
  7. Handlingsplan
  8. Budsjett 2024
  9. Valg

Forslag til årsmøtet sendes på e-post til: styret@jujutsu.no.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 20.februar.2024.

Vel møtt!